Bilimsel Program


 • » 7 Mayıs 2015
  08:00 - 09:30
  KAYIT
  09:30 - 10:40 AÇILIŞ
    Samim Saner
  Gıda Güvenliği Derneği İstanbul, Türkiye
   
  Donald Schaffner Sunum İçin Tıklayınız.
  Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) Iowa, ABD
   
  Volkan Bozkır Sunum İçin Tıklayınız.
  T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı Ankara, Türkiye (katılımları halinde)
  10:40 - 11:15
  KAHVE, ÇAY MOLASI
  11:15 - 12:30 ANA OTURUM
    Oturum Başkanı: Artemis Karaali - Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İstanbul, Türkiye
  11:15 - 12:15 Gıda Güvenliğine Tarihsel Bakış
  Rijkelt Beumer Sunum İçin Tıklayınız.
  Tarım Teknolojisi ve Gıda Bilimi Bölümü, Wageningen Üniversitesi Wageningen, Hollanda
  12:15 - 12:30 Soru - Cevap
  12:30 - 13:30
  ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 - 14:30 POSTER SUNUMU 
  14:30 - 16:00 PARALEL OTURUM - 1A
  Mikrobiyoloji 1

  14:30 - 16:00 PARALEL OTURUM - 1B
  Gıda Güvenliği ve Analiz Yöntemleri
    Oturum Eş Başkanı: Mehmet Alkan - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ankara, Türkiye   Oturum Eş Başkanı: Berrin Şenöz - Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
    Oturum Eş Başkanı: Sait Koca - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Ankara, Türkiye   Oturum Eş Başkanı: Hasan Konya - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Ankara, Türkiye
  14:30 - 14:50 Tebliğ ve Standartlarda Mikrobiyolojik Kriterler
  Mükerrem Kaya Sunum İçin Tıklayınız.
  Gıda Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
  14:30 – 14:50 GDO Miktar Analizinde Yeni PCR Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
  Pınar Akalın Sunum İçin Tıklayınız.
  Sentromer DNA Teknolojileri Ltd. Şti., İstanbul, Türkiye
  14:50 - 15:10 Hayvansal Ürünlerde Mikrobiyolojik Riskler
  Gürhan Çiftçioğlu - Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  14:50 - 15:10 Gıda Güvenliğinde Gıda Alerjenitesini Azaltmada Kullanılan Son Teknikler
  Oktay Yerli̇kaya, Özer Kınık
  Ecem Akan Sunum İçin Tıklayınız.
  Süt Teknolojisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
  15:10 - 15:30 Gıda Güvenliğinde Hızlı Mikrobiyolojik Analiz Tekniklerinin Yeri ve Önemi
  Birce Taban - Süt Teknolojisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  15:10 - 15:30 Floresan Temelli Real Time PCR ile Salmonella spp. ve Shigella spp.’nin Birlikte-Tespiti
  Ergün Şakalar, Ahmet Kaynak, Cengiz Ataşoğlu
  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Biyomühendislik Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
  15:30 - 15:50 Gıda İşletmelerinde Hijyenik Tasarımın Önemi 
  Barbaros Özer - Süt Teknolojisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  15:30 - 15:50 İçme Sularında Hızlı, Basit ve Hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için Yeni bir El Cihazı
  Güzin Köktürk1, Elif Esen1, Hasan Basri Çelebi1, Yunus Karamavuş1, Mehmet Yağmur Gök1, Serkan Barut1, Veysi Cansu1, Canan Kurtuluş1, Canan Doğan2
  Yıldız Uludağ1 Sunum İçin Tıklayınız.

  1Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Grubu UEKAE-BİLGEM, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kocaeli, Türkiye
  2Gıda Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - MAM Kocaeli, Türkiye
  15:50 - 16:00 Soru - Cevap 15:50 - 16:00 Soru - Cevap
  16:00 - 16:30
  KAHVE, ÇAY MOLASI
  16:30 - 18:00 PARALEL OTURUM - 2A
  Mikrobiyoloji 2
  16:30 - 18:00 PARALEL OTURUM - 2B
  Gıda Güvenliğinde Güncel Konular
    Oturum Eş Başkanı: Murat Yıldırım - Farmakoloji ve Toksikoloji ABD
  Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
    Oturum Eş Başkanı: Özden Güngör - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ankara, Türkiye   Oturum Eş Başkanı: Sadettin Korkut - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) İstanbul, Türkiye
  16:30 - 16:50 Etki-Tepki: Gıdayla Bulaşan Patojenlere ve Gıda Güvenliğine Yönelik Kontrol Tedbirlerinin Uyarlanması
  Qiongqiong Yan - Gıda Güvenliği Bölümü, Dublin Üniversitesi, Dublin, İrlanda
  16:30 - 16:50 Çiğ Süt Tüketiminde Sistematik Fayda-Risk Yaklaşımı
  Nuray Yazıhan1, Barbaros Özer2
  1Fizyopatoloji BD İç Hastalıkları ABD, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  2Süt Teknolojisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  16:50 - 17:10 Hindistan'da Gıdaların Bozulmasıyla Bağlantılı Laktik Asit Bakterisinin Antimikrobiyel Etkililiğinin Belirlenmesi
  Zamila Khatun1, Aashish Mokashi1, Shweta Morey1Necla Demir2, Amit Morey3
  1Pune, Hindistan
  2İstanbul, Türkiye
  3Discovery Laboratuvarı, I.D.E.A. Gıda Endüstrisi Danışmanlık Şti. San Antonio, ABD
  16:50 - 17:10 Alerjen Testleri bir Anlam İfade Ediyor mu?
  Bert Popping - Mérieux NutriSciences Paris, Fransa
  17:10 - 17:30 Prediktif Mikrobiyoloji Modellerin Geliştirilmesi ve Uygulanması
  Donald Schaffner Sunum İçin Tıklayınız.
  Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) Iowa, ABD
  17:10 - 17:30  Gıdaların Ambalajlanmasında Yeni Eğilimler ve Riskler
  Atıf Can Seydim - Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
  17:30 - 17:50 Orta Avrupa Ülkelerinde Kinolona Dirençli Campylobacter Jejuni'nin Genetik İlişkisi
  Jasna Kovač1, Neža Čadež1, Beatrix Stessl2, Kerstin Stingl3, Matjaž Ocepek4, Martin Wagner2

  Sonja Smole Možina1 Sunum İçin Tıklayınız.

  1Gıda Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, Biyoteknik Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi, Ljubljana, Slovenya
  2Süt Hijyeni, Süt Teknolojileri ve Gıda Bilimi Enstitüsü, Çiftlik Hayvanları ve Veteriner Halk Sağlığı Bölümü, Veteriner Hekimlik Üniversitesi, Viyana, Avusturya
  3Kampilobakter Ulusal Referans Laboratuvarı, Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), Berlin, Almanya
  4Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Enstitüsü, Veterinerlik Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi, Ljubljana, Slovenya
  17:30 - 17:50

  Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği

  Nural Karagözlü Sunum İçin Tıklayınız.

  Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

  17:50 - 18:00 Soru - Cevap 17:50 - 18:00 Soru - Cevap
  18:00 - 20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
 • » 8 Mayıs 2015
  09:00 - 10:15  ANA OTURUM
    Oturum Başkanı : Samim Saner - Gıda Güvenliği Derneği, İstanbul Türkiye
  09:00 - 10:00 Çok Disiplinli Risk Değerlendirme ve Gıda Güvenliğinde Karar Alma Süreci
  Leon G.M. Gorris Sunum İçin Tıklayınız.
  Unilever, Vlaardingen, Hollanda
  10:00 - 10:15 Soru - Cevap
  10:15 - 10:30
  KAHVE MOLASI
  10:30 - 12:00 PARALEL OTURUM - 3A
  Mikrobiyoloji 3
  10:30 - 12:00 PARALEL OTURUM - 3B
  Gıda Güvenliği Alanındaki Yasal Düzenlemeler
    Oturum Eş Başkanı: Hüseyin Demirdizen - Türk Tabipleri Birliği Ankara, Türkiye   Oturum Eş Başkanı: Ülkü Karakuş - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Ankara, Türkiye
    Oturum Eş Başkanı: Kadir Halkman – Gıda Teknolojisi Derneği, Ankara, Türkiye    Oturum Eş Başkanı: Necdet Buzbaş – Gıda Güvenliği Derneği, İstanbul, Türkiye
  10:30 – 10:50  Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Işığında Patojen İnsidansı 
  Aykut Aytaç Sunum İçin Tıklayınız.
  Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  10:30 - 10:50

  Süt ve Süt Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler ve Peynir Tebliği
  İsmail Mert
  Ambalajlı Süt Sanayicileri Derneği, Ankara, Türkiye

  10:50 - 11:10 Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıklar 
  Serap Şimşek Yavuz Sunum İçin Tıklayınız.
  Klimik -Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İstanbul, Türkiye
  10:50 - 11:10 Dünya’da Gıda Takviyeleri, Sporcu Gıdaları ve Kilo Kontrol Amaçlı Gıdalar Mevzuatı ve Uygulamaları
  Samet Serttaş Sunum İçin Tıklayınız.
  Herbalife International Ürünleri Tic. Ltd. Şti. İstanbul, Türkiye
  11:10 – 11:30  Sosyal Medya Aracılığı ile Gıda Kaynaklı Mikrobiyel Risklerin İletişimi 
  Douglas Powell - www.powellfoodsafety.com, Avustralya
  11:10 – 11:30  Türkiye’de Biyogüvenlik Konusunda Yapılan Düzenlemeler ve Uygulamalar
  Birgül Güner
  İsa Özkan Sunum İçin Tıklayınız.
  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara,Türkiye
  11:30 - 11:50  Antibiyotik Direnç 
  Deniz Gür - Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  11:30 - 11:50  ISO TS 22003:2013’un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi
  Ayşe Demet Karaman2, Tekin Altuğ1
  Füsun Zehra Özkan1 Sunum İçin Tıklayınız.

  1Türk Akreditasyon Kurumu, Ankara, Türkiye
  2Süt Teknolojisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
  11:50 – 12:00  Soru - Cevap 11:50 – 12:00  Soru - Cevap
  12:00 - 12:30  POSTER SUNUMU VE KAHVE, ÇAY MOLASI 
  12:30 - 13:30 
  ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 - 14:00  POSTER VE PROJE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 
  14:00 - 15:30  PARALEL OTURUM - 4A
  Gıdaların Gerçekliği

  14:00 - 15:30  PARALEL OTURUM - 4B
  Serbest
    Oturum Eş Başkanı: Şemsi Kopuz - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu İstanbul, Türkiye   Oturum Eş Başkanı: Levent Küçük - Tüketiciler Derneği İstanbul, Türkiye
    Oturum Eş Başkanı: Yusuf Songül - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ankara, Türkiye    
  14:00 – 14:20 Kavramdan Uygulamaya Gıda Gerçekliği
  Aziz Ekşi Sunum İçin Tıklayınız.
  Gastronomi Bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke, KKTC
  14:00 – 14:20  TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları
  Mustafa Çetindağ Sunum İçin Tıklayınız.

  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara, Türkiye 
  14:20 - 14:40 Gıdalarda Yapılan Taklit/Tağşişler ve Gıdaların Coğrafi Kökeninin Tespitinde Analiz Yöntemlerinin Yeri
  Berrin Şenöz Sunum İçin Tıklayınız.

  Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
  14:20 - 14:40 Türk Tüketicisinin Su Ürünlerinin Mikrobiyel Güvenliği ile İlgili Mutfak Alışkanlıkları
  Kadri Ulaş Akay2, Göksun Çalebi1
  Sühendan Mol1 Sunum İçin Tıklayınız.

  1İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  2Matematik Bölümü, Fen Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  14:40 – 15:00 Gıda Bütünlüğü "Bütün, Tam veya Eksiksiz ya da Mükemmel Durumda Olma Hali”
  James Donarski - Gıda ve Çevre Araştırma Ajansı (FERA) York, İngiltere
  14:40 – 15:00  Türkiye Gıda Güvenliği Algı Araştırması 
  Samim Saner Sunum İçin Tıklayınız.
  Gıda Güvenliği Derneği İstanbul, Türkiye
  15:00 – 15:20 Gıda Tedarik Zincirinde Etiğin Rolü 
  Peter Raspor

  Sunum İçin Tıklayınız.

  Gıda, Beslenme ve Sağlık Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Primorska Üniversitesi, Izola, Slovenya
  15:00 – 15:20  Sağlıklı Beslenme ile İlgili Olarak Sürdürülebilir Gıda Yenilikleri/İnovasyonları (INPROFOOD) Projesinin ÖğrettikleriSelen Yeğenoğlu1, Dilek Aslan2, Nüket Örnek Büken3, Christine Urban4, Michael Strähle4, Klaus Hadwiger5
  Bilge Sözen Şahne1 Sunum İçin Tıklayınız.

  1Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara, Türkiye
  2Halk Sağlığı Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  3Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  4Viyana Bilim Ofisi, Viyana, Avusturya
  5Yaşam Bilimleri Merkezi, Hohenheim Üniversitesi Stuttgart, Almanya
  15:20 – 15:30 Soru - Cevap 15:20 – 15:30  Soru - Cevap
  15:30 - 16:00
  KAHVE MOLASI
  16:00 - 17:30  KAPANIŞ OTURUMU
  Bilgi Kirliliği
    Moderatör: Derya Coşkundeniz
   
  Ali Esat Karakaya Sunum İçin Tıklayınız.
  Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
    Ersin Taranoğlu - Türkiye Gıda ve İçecek Dernekler Federasyonu - TGDF Ankara, Türkiye
    İsmail Uğural - Tarım Gazetecileri, Yazarları ve Yayımcıları Derneği - TAGYAD İzmir, Türkiye
   
  Kerem Doksat Sunum İçin Tıklayınız.
  Psikoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
   
  Neslihan Alper Sunum İçin Tıklayınız.
  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
  17:30 - 17:45 Soru - Cevap  
             


LookUs & Online Makale