Untitled Document

Bildiri Gönderimi5. Gıda Güvenliği Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece elektronik sistem üzerinden kabul edilecektir.

*Bildiri Gönderimi ve sorularınız için lütfen Kongre Sekreteryasına başvurunuz. (İletişim)
Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir. 

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 27 Mart 2015 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 13 Mart 2015 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Poster yarışması nedeniyle değerlendirmelerin kapsamlı yapılabilmesi açısından  posterlerin sergilenecekleri biçimde elektronik olarak 20 Nisan 2015 tarihine kadar muhteber.ersin@ggd.org.tr adresine iletilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen posterler yarışma kapsamı dışında kalacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak gönderilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların erken kayıt tarihi olan 13 Mart 2015 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Özet Yazım ve Gönderim Kuralları

 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir. Bildiri özeti gönderim formunda bildirinizin ait olduğu kongre başlığını lütfen belirtiniz. 
 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır. 
 • Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta edreslerini içermelidir.
 • Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve amaç, yöntem, temel sonuçlar ve tartışma bölümlerini içermelidir. 
 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
 • Sözlü bildirilerin sunum süresi 15 dk. olacak, soru cevaplara ise 5 dk. ayrılacaktır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

Örnek:
Hüseyin Yılmazer 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.
LookUs & Online Makale